Menu
Aarhus Kommunes Planstrategi 2015 - Klog vækst frem mod 2050. Forslag i offentlig høring. Per petri
Aarhus Kommunes Planstrategi 2015 - Klog vækst frem mod 2050

Hvordan mener du, Aarhus skal udvikles frem mod 2050?

Aarhus skal være en bedre by at leve i, men hvordan skal det ske? Det kan alle interesserede være med til at besvare, da forslaget til en ny planstrategi om byens fremtidige udvikling nu kommer i offentlig høring.

Strategien lægger op til, at Aarhus bliver markant tættere frem for at vokse sig større i udbredelsen. Der skal være plads til 450.000 aarhusianere og 250.000 arbejdspladser i 2050, uden at byen vokser væsentligt i areal.

”Aarhus udvikler sig markant i disse år. Det er derfor vigtigt, at vi får afstukket klare mål, som vi kan arbejde efter, når vi skal gøre Aarhus til en endnu bedre by at bo i. Strategien er byrådets udspil, og jeg håber, at mange borgere, foreninger og virksomheder vil komme med deres bidrag,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.
Planstrategiforslaget består af strategien Klog vækst frem mod 2050 og et redegørelsesdokument om Planlægningen siden sidst. Sammen med planstrategiforslaget offentliggøres Aarhus Kommunes Lokal Agenda 21-redegørelse 2015. Høringsperioden gik fra den 2. december 2015 - 10. februar 2016.

Link til byrådsbehandling.
Læs afgørelse om, at Planstrategiforslaget ikke miljøvurderes.

Endelig vedtagelse
Efter den offentlige høring er Forslag til Planstrategi på byrådets dagsorden til endelig vedtagelse onsdag d. 22/6 2016. Se indstilling samt kommenterede høringsbidrag mv. på byrådsdagsordenen.
Desværre blev punktet udsat. Næste byrådsmøde er onsdag den 17. august 2016

Forslag til Planstrategi 2015 er illustreret af Per Petri.

Klog vækst frem mod 2050

Strategipapiret er den ene del af Forslag til Planstrategi 2015. Byudviklingsstrategien sætter retningen for de fysiske dimensioner i byvækst, overordnede infrastrukturer og disponering af arealer. Planstrategien har baggrund i de gældende visioner og overordnede mål for fremtidens Aarhus.
Læs strategien her

Planlægningen siden sidst

Redegørelsesdokumentet om Planlægningen siden sidst udgør den andel del af planstrategiforslaget. Dette dokument indeholder lister med de kommunetillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Planstrategi 2011, samt tre dokumenter om henholdsvis befolkningsudviklingen frem mod 2050, rummeligheden i den gældende kommuneplan i forhold til væksten i befolkningstallet, antallet af arbejdspladser m.v. og segregeringen i Aarhus.
Læs redegørelsen her

Lokal Agenda 21 Redegørelse 2015

Sammen med planstrategiforslaget offentliggøres Aarhus Kommunes Lokal Agenda 21-redegørelse 2015. Heri redegøres for strategien for kommunens bidrag til en
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede
Læs Lokal Agenda 21 her

Høringen er afsluttet

Den offentlige høring sluttede d. 10. februar. De modtagne bemærkninger, forslag og ideer kommer nu til at indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af Planstrategi 2015. Den endelige vedtagelse vil ske i foråret 2016. Herefter skal der udarbejdes et Forslag til Kommuneplan 2017, som mere detaljeret følger op på de valgte strategier.

Offentlige møder

I høringsperioden arrangeres offentlige møder i regi af fællesråd, foreninger, interesseorganisationer m.fl. og du er meget velkommen til at deltage, hvor det passer dig bedst. Du er også velkommen til at kontakte os for at aftale andre offentlige møder.

Møderne fremgår af Mødelisten, der kan ses ved at trykke her.

Mødelisten udbygges løbende i takt med der træffes aftaler med Aarhus Kommune.
Aarhus Planstrategi 2015 offentlig høring, offentlige møder, liveability, per petri. Klog vækst frem mod 2050

Planstrategi

Her kan du se hvilken fase vi er igang med at afvikle og hvor langt projektet er.

Fase 1

Byrådet skal i løbet af første halvdel af byrådsperioden fremlægge forslag til en planstrategi. Forslaget til Planstrategi er udarbejdet i en proces, hvor byrådet ved flere lejligheder har drøftet Aarhus’ udvikling frem mod 2050 – både på et internt seminar og på konferencer med deltagelse af erhverv, foreninger, institutioner, fællesråd m.fl.

Strategiudarbejdelse
01.01.2014
02.12.2015
Fase 2

Borgere, interesseorganisationer og virksomheder m.fl. opfordres til at kommentere planstrategien og fremsende ideer, forslag og synspunkter i en offentlig høring af planstrategiforslaget.

Offentlig høring
02.12.2015
10.02.2016
Fase 3

Når den offentlige høring er gennemført, vil de modtagne bemærkninger, forslag og ideer indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af Planstrategi 2015. Dette vil ske i foråret 2016.

Vedtagelse af Planstrategi 2015
10.02.2016
01.06.2016
Fase 4

Efter vedtagelsen af Planstrategien skal der udarbejdes et Forslag til Kommuneplan 2017, som mere detaljeret følger op på de valgte strategier. Forslaget til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i vinteren 2016/2017. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 forventes at ske i efteråret 2017.

Kommuneplanrevision
01.06.2016
31.12.2017