Menu
Under menupunktet "Baggrund" ligger der materiale, der kan understøtte debatten om byudviklingsstrategien og den kloge vækst frem mod 2050.

AARHUS I 2030 OG 2050

Planstrategi 2015 er udarbejdet i en proces, hvor byrådet ved flere lejligheder har drøftet Aarhus’ udvikling frem mod 2050 – både på et internt seminar og på konferencer med deltagelse af erhverv, foreninger, institutioner, fællesråd m.fl.

Se oplæg fra workshoppen AARHUS I 2030 OG 2050, afholdt den 2. marts 2015 her til højre.

Formålet med workshoppen var at give byrådet input til det efterfølgende arbejde med planstrategien, og resultaterne fra workshoppen indgik i en byrådskonference den 6. maj.

Fortællingen om Aarhus

I 2014 vedtog byrådet 'Fortællingen om Aarhus' med overordnede visioner for en by i rivende udvikling. Sammen med fortællingen vedtog Aarhus Byråd også nogle meget konkrete mål for vækst i arbejdspladser, andel af unge på uddannelse, aktivt medborgerskab mm.
Læs 'Fortællingen om Aarhus' her
Fortællingen om Aarhus. Aarhusmålene.

Kommuneplan 2013

I hver valgperiode tager Byrådet stilling til kommuneplanen og fastlægger den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling på baggrund af en planstrategi.

Kommuneplanen er dermed stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes osv.? Det er spørgsmål, som kommuneplanen giver et samlet svar på. Efter planloven gælder kommuneplanen 12 år frem i tiden.

Læs den gældende hovedstruktur i Aarhus Kommuneplan 2013.
Se den digitale kommuneplan med rammer for de enkelte byområder.
Se øvrig kommuneplanlægning med bl.a. højhuspolitik, arkitekturpolitik, kulturmiljøer mv.

Aarhus Letbane

Letbanen knytter Aarhus-området tættere sammen. Aarhus Letbane er første etape af et net af letbaner, som skal knytte byer og bydele i Aarhusområdet tættere sammen og gøre det lettere for pendlere at komme til og fra arbejde.

Tryk her og læs alt om letbanen.
Klik her og se linjeføringen for 1. etape
Klik her og se forslag til linjeføring for 2. etape

Erhvervsplan 2014-2017

Aarhus Kommune har i samarbejde mellem repræsentanter fra erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt arbejdsmarkedets parter udarbejdet erhvervsplanen ”Erhvervsby i vækst – Danmark i fremdrift”. Erhvervsplanen blev godkendt af byrådet i november 2013.
Læs erhvervsplanen HER

Naturkvalitetsplan 2013-2030

Naturkvalitetsplanen viser et samlet billede af, hvordan naturen har det i Aarhus Kommune ved udgangen af 2011. Naturkvalitetsplanen giver samtidigt et bud på, hvordan naturen bør have det i 2030, når visionen om en grøn og bæredygtig kommune er realiseret.

Læs Naturkvalitetsplanen HER

Planstrategi

Her kan du se hvilken fase vi er igang med at afvikle og hvor langt projektet er.

Fase 1

Byrådet skal i løbet af første halvdel af byrådsperioden fremlægge forslag til en planstrategi. Forslaget til Planstrategi er udarbejdet i en proces, hvor byrådet ved flere lejligheder har drøftet Aarhus’ udvikling frem mod 2050 – både på et internt seminar og på konferencer med deltagelse af erhverv, foreninger, institutioner, fællesråd m.fl.

Strategiudarbejdelse
01.01.2014
02.12.2015
Fase 2

Borgere, interesseorganisationer og virksomheder m.fl. opfordres til at kommentere planstrategien og fremsende ideer, forslag og synspunkter i en offentlig høring af planstrategiforslaget.

Offentlig høring
02.12.2015
10.02.2016
Fase 3

Når den offentlige høring er gennemført, vil de modtagne bemærkninger, forslag og ideer indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af Planstrategi 2015. Dette vil ske i foråret 2016.

Vedtagelse af Planstrategi 2015
10.02.2016
01.06.2016
Fase 4

Efter vedtagelsen af Planstrategien skal der udarbejdes et Forslag til Kommuneplan 2017, som mere detaljeret følger op på de valgte strategier. Forslaget til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i vinteren 2016/2017. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 forventes at ske i efteråret 2017.

Kommuneplanrevision
01.06.2016
31.12.2017